چالکود بهترین و ساده ترین روش کود دهی درختان مثمره و غیر مثمره
تغذیه باغ ات به روش چالکود موثر ترین راه در افزایش کمی و کیفی محصولات باغی می باشد.
نکات قابل توجه در تغذیه باغات به روش چالکود:
۱ – خاک خارج شده از چاله ها به صورت یکنواخت در فاصله بین ردیف های درختان پخش شده و از باز گرداندن دوباره آن به چاله ها خود داری شده و باقیمانده چاله با کود دامی پوسیده پر گردد.
۲ – بلافاصله پس از کود دهی، چاله ها آبیاری شوند.
۳ – چاله ها در مسیر آب آبیاری احداث گردند.
۴ – در حفر چاله باید طوری عمل شود که به ریشه های ضخیم آسیبی وارد نشود.
۵ – زمان انجام چالکود : اواخر پاییز و آخر زمستان
۱ – ۵ – اواخر پاییز ( موقعیکه برگهای درختان میوه کاملا̋ خزان شده باشند.)
۲ – ۵ – آخر زمستان ( قبل از شروع دوره رشد رویشی درختان میوه.)
۶ – سن مناسب درخت برای چالکود : سن درختان بایستی ۵ سال به بالا باشند.
مراحل اجرای روش چالکود در باغات میوه
۱ – انتخاب محل حفر چاله: چاله در یک سوم قسمت انتهایی سایه انداز درختان خفر می شود.
۲ – تعداد چاله : تعداد چاله ۲ تا ۴ عدد بوده، البته روش چهارتایی مناسب بوده ولی در صورت عدم وقت کافی یا کاهش هزینه ای کارگری روش دوتایی صورت می گیرد، همچنین در باغ های پر تراکم به تعدا یک چاله بین دو درخت محدود می گردد.
۳ – پر کردن چاله : ابعاد چاله ها ۴۰ × ۴۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود( عمق چاله بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت داشته و در صورت سطحی بودن ریشه های درختان متناسب با آن در نظر گرفته شده و به عبارت ساده تر ابعاد ۴۰ × ۴۰ سانتی متر چاله ها قانون کلی بوده و بسته به شرایط محلی که باغ در آن احداث شده، قابل تغییر است.
شایان گفتن است که این روش در صورت کشت ردیفی درختان و دسترسی به ماشین آلات مناسب و یا امکان حفر کانال تغذیه با ابعاد روش چالکود بصورت نواری در دو طرف ردیف ها قابل اجراست. raveshe-chalkud

ارسال دیدگاه