کودهای پودری و مایع آهن آرماگرو در بسته بندی‌های منحصر به فرد وارد بازار شد. كود مايع آهن آرماگرو با فرمول منحصر به فرد خود، با افزايش راندمان توليد گياه باعث افزايش گل دهي و در نهايت افزايش رشد مي‌گردد، همچنین به میزان زیادی کمبود آهن را در خاک‌های آهکی و سایر مناطقی که دچار کمبود آهن هستند، جبران می‌کند.

ارسال دیدگاه