1. برای جلوگیری از اتلاف انرژی نسبت به دو پوش کردن گلخانه ها اقدام کنید.
  2. ایجاد اتاقک انتظار قبل از درب ورودی سالنها تا از ورود ناگهانی دمای سرد جلوگیری شود.
  3. از باز نگهداشتن دریچه ها به مدت طولانی جهت تهویه و تعدیل رطوبت خودداری کنید.

نکته: بهتر است تعداد دفعات تهویه را بیشتر و مدت زمان باز کردن دریچه ها را کوتاهتر کنیم.

۴٫ بدلیل فشار هوای سرد بیرون و میل به سمت پایین و فشار هوای گرم جهت فرار به سمت بالا از باز کردن ناگهانی دریچه ها و باز کردن بیش از حد آن خودداری کنید.

۵٫ در زمان ابری بودن هوا جهت تامین دی اکسید کربن تهویه را مکرر به طریقی که ذکر شد انجام دهید. (در بعضی از گلخانه ها از طریق دستگاه تامین دی اکسید کربن اینکار صورت می گیرد.)

بیماری های قارچی شایع در این فصل: سفیدک سطحی و داخلی، کپک خاکستری، بوتریتیس، کپک سفید، اسکلروتینیا و …

۶٫ از مصرف بیش از حد کود های ازته خودداری کنید.

کود های فسفر و پتاس را جهت مقاومت گیاه در این فصل در دستور غذایی قرار دهید.

۷٫ با توجه به اینکه در این فصل تهویه کمتر صورت می گیرد تمامی سیستم های گرمایشی و ورودی و خروجی های آن را چک کنید.

تا گیاه دچار مسمومیت حاصل از احتراق ناقص و تولید مونو اکسید کربن، اتیلن و سولفور و … نشود.

رمز موفقیت در تولید محصول با کیفیت و پربار در این فصل به حداقل رساندن اختلاف دمای محیط و گرم نگهداشتن محیط ریشه به طریق مختلف (نصب لوله های آب گرم در اطراف ریشه و …) است.

ارسال دیدگاه