۱ – دستگاه PH متر

اندازه گيري PH يكي از متداولترين تكنيكهاي تجزيه است كه براي تعيين قدرت اسيدي يا بازي يك نمونه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين كمييت با استفاده از معرف هاي رنگي اسيد و باز (به صورت كاغذ يا محلول با مقياس رنگي ) وبه روش الكترونيكي مي تواند انجام گيرد. اندازه گيري PH به روش الكترونيكي به كمك يك الكترود انجام مي گيرد.

۲- دستگاه ORP/ION meter

این دستگاه برای سنجش غلظت انواع مختلف یون استفاده میشود که این کار را با دقت بالایی انجام میدهد.این دستگاه علاوه بر الکترود یون به الکترود ORP  نیز مجهز است

مدل:

  • Bante 930 precision Ion/PH/ORP/Co/Fo meter
  • Bunte Instrument INC (USA)

۳- دستگاه سنجش EC

برای اندازگیری هدایت از این دستگاه استفاده میشود:

مدل:

  • ECscan 40 conductivity/Co/Fotester (multi- Range)
  • Bante Instrument INC (USA)

این دستگاه قابلیت اندازگیری TDS و Salinity  را نیز دارا میباشد.

۴- دستگاه سانتریفیوژ

دستگاه سانتریفیوژ یکی از مهمترین ابزار یک آزمایشگاه به حساب می­آید، که توان آزمایش­های گوناگون را بالا می­برد.

۵- دستگاه تقطیر

یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های جداسازی است و اساس آن بر توزیع اجزاء بین دو فاز بنیان گذاشته شده‌است. در واقع تقطیر یکی از متداول‌ترین راه‌های جداسازی مواد از یکدیگر به علت تفاوت نقطه جوش می‌باشد.

۶-شوف بالن

۷- هات پلیت مگنت

برای آزمایش‌های گوناگون دما و سرعت چرخش به‌صورت مستقل قابل تنظیم می‌باشد. به منظور مخلوط نمودن مایعات از مگنت داخل ظرف و بدون ارتباط مکانیکی استفاده می‌شود.

۸- فور سترون کننده برقی (فن دار)

اساس کار این دستگاه بر ضدعفونی و استریل نمودن تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه بوسیله حرارت دادن می‌باشد .

۹- انواع ترازوهای  رومیزی دیجیتال با دقت میلی گرم

۱۰-انواع ظروف شیشه ای مخصوص آزمایشگاه

۱۱- دستگاه فلیم فتومتر برای اندازه گیری پتاسیم

۱۲- دستگاه اندازه گیری به روش اسپکتروفتومتری برای سنجش فسفر

و تجهیزات اندازه گیری ازت با روش کجلدال

ارسال دیدگاه